LIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 Urszulin ul. Lubelska 31

Zawiadamiam, że LIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
  7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  8. Dyskusja.
  9. Zakończenie obrad.