Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Zespole Szkół w Urszulinie

Szanowni Państwo:

  1. W dniach 29 stycznia – 16 lutego 2024 r. odbędzie się potwierdzanie uczęszczania dziecka do przedszkola dotyczy to dzieci uczęszczających do obecnych oddziałów dla 3, 4 i 5 latków.
  2. W dniach 12 lutego – 06 marca 2024 r. odbędzie się rekrutacja do Przedszkola Gminnego i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Prof. A. Lityńskiego w Zespole Szkół
    w Urszulinie (nie dotyczy dzieci wymienionych w punkcie 1).
  3. W dniu 25 marca 2024 r. rozpoczyna się nabór uczniów do klasy pierwszej.

Zasady postępowania z dokumentami:

Dokumenty można uzyskać w Zespole Szkół w Urszulinie – wejście od strony sekretariatu, można też pobrać ze strony internetowej Gminy www.ug.urszulin.eu wraz z regulaminem rekrutacji. Po wypełnieniu kartę należy złożyć w wyznaczonych terminach do sekretariatu Zespołu Szkół wejście do budynku od strony sekretariatu lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół w Urszulinie ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin. Pobieranie jak i zdawanie dokumentów możliwe będzie w godzinach 8.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku.

Załączniki udostępnione są w wersji PDF jak i w wersji edytowalnej.

Zarządzenie Wójta
Regulamin rekrutacji do przedszkola 2024-2025
Kalendarz rekrutacji do przedszkola 2024-2025
Karta przyjęcia do przedszkola 2024/25
Kontynuacja do przedszkoli 2024/25 (czterolatki)
Kontynuacja do przedszkoli 2024/25 (pięciolatki)
Kontynuacja do przedszkoli 2024/25 (sześciolatki)
Zgłoszenie do klasy pierwszej 2024/25
Klauzula informacyjna promocja placówki