Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka, gm. Urszulin