Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w powiecie włodawskim

Informujemy, że wykonawcą nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) na terenie powiatu włodawskiego jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie Opieka nocna jest wykonywana przy al. Piłsudskiego 64 w budynku po Oddziale dla Przewlekle Chorych, tel. 82 57 25 857.

Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 do godziny 8:00 dnia następnego, w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Kontaktowe telefony komórkowe

lekarz 535 325 343

pielęgniarka 535 325 338

Skorzystanie z ww. świadczeń uzasadniają, m.in:

–    zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
–    infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
–    bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
–    bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
–    biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
–    nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
–    zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

–    wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
–    recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
–    rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;
–    skierowania do specjalisty.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania osobom uprawnionym.