LXII Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 29 kwietnia 2024 r. godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję LXII Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Urszulin na 2024 rok.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
  7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2023 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
  8. Przedstawienie informacji – Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Urszulin za rok 2023.
  9. Zakończenie obrad.