I sesja Rady Gminy Urszulin IX kadencji – 7 maja 2024 r. godz. 9.00

Na podstawie postanowienia Nr 486/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy zawiadamiam, że Komisarz Wyborczy w Chełmie zwołał I sesję Rady Gminy Urszulin IX kadencji na dzień 7 maja 2024 r. o godzinie 9.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31.

 

Porządek obrad I sesji Rady Gminy Urszulin:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze.

  3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

  4. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

  5. Przyjęcie ewentualnego porządku dalszych obrad.