OGŁOSZENIE – nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, gospodarki mieniem i gruntami

Wójt Gminy Urszulin poszukuje pracownika na  stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, gospodarki mieniem i gruntami.

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 (pełny etat)

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 3 czerwca 2024 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Urszulin pod adresem:

https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&action=details&document_id=2028132