III Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że III Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się

w dniu  30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 900 w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi na rok 2015,
  2. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
  3. diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych i Przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
  6. wieloletniej prognozy finansowej,
  7. uchwały budżetowej na rok 2015.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Dyskusja.
 9. Zakończenie obrad.

/-/
Piotr Kamela
Przewodniczący Rady Gminy

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor