IV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że IV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się
w dniu  27 stycznia 2015r (wtorek) o godz. 900 w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Urszulin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Polesie” z siedzibą w Cycowie w okresie programowania 2014-2020,
  2. przystąpienia Gminy Urszulin do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”,
  3. w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku Narodowego,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska „Mój Rynek”
   w Urszulinie,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Dyskusja.
 9. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor