V Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że V Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin, odbędzie się w dniu 25 lutego 2015r (środa) o godz. 9.00 w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Urszulin.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 9. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor