Pokazy dla przedszkolaków

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Obchody Dnia Strażaka związane ze świętem Patrona Świętego Floriana to czas podziękowania za kolejny rok ofiarnej służby, za poświęcenie i ponoszony trud na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia oraz wzorowe wypełnianie powierzonych obowiązków. W tym okresie istnieje możliwość zwiedzania remiz strażackich oraz poznawania sprzętu jakim pracują strażacy. Od wielu już lat Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie zaangażowana jest w pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie propagowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W roku bieżącym Druhowie z OSP Urszulin również zorganizowali pokazy dla przedszkolaków z Urszulina. Szczególnie cieszy nas fakt, że dzieci i nauczyciele    z własnej inicjatywy uczestniczą w wielu spotkaniach i pokazach strażackich umożliwiających naszym najmłodszym poznanie specyfiki pracy strażaka. Na tegorocznych pokazach każdy mógł z bliska zobaczyć a nawet dotknąć urządzeń, z których strażacy korzystają podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. Można było założyć hełm oraz sprawdzić jak działają strażackie węże. Dzieci miały również okazję zobaczyć sprzęt do ratownictwa technicznego i do udzielania pierwszej pomocy. Strażacy opowiadali o swojej pracy oraz prezentowali możliwości samochodu i sprzętu ratowniczego znajdującego się na jego wyposażeniu oraz pytali o numery alarmowe i sytuacje w jakich należy je tylko używać. Dzieci dowiedziały się także, że oprócz gaszenia pożarów strażacy pomagają ludziom w najtrudniejszych sytuacjach takich jak wypadki samochodowe, huragany, powodzie i podtopienia i w wielu innych. Na zakończenie spotkania maluchy wręczyły strażakom kwiaty i podziękowały za miłe przyjęcie i przekazane wiadomości. Wizyta u strażaków była dla wszystkich wielkim przeżyciem. Pokaz zorganizowali Druhowie z OSP Urszulin: Jan Lewandowski i Stanisław Artymiuk.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor