XXXIV Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 09 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 (czwartek) w świetlicy w Wereszczynie.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Urszulin
z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
14. Dyskusja.
15. Zakończenie obrad.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor

 

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynku Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 15 listopada 2021 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów w punkcie podawczym.

Obsługa interesantów zapewniona jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin w sali konferencyjnej (wejście główne).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka

e-mail:  sekretariat@urszulin.eu

Fax: 82 571 30 01

Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat