O G Ł O S Z E N I E – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

Dofinansowanie obejmuje: transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości oddania ww. odpadów, prosimy  o składanie zgłoszeń według wzoru do Urzędu Gminy w Urszulinie w terminie do dnia 15 marca 2023 r. z uwzględnieniem ilości przekazywanych odpadów (Mg):

– w siedzibie Urzędu Gminy Urszulin pok. nr 2 (sekretariat)

– poprzez adres e-mail sekretariat@urszulin.eu

 

Termin przekazania odpadów szacuje się do dnia 31.12.2023 r.

Przeprowadzenie analizy szacunkowej ilości odpadów na terenie gminy Urszulin, pozwoli na rzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, tym samym uzyskanie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie ww. odpadów.

 

 

 

WZÓR – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej