WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

Informuje się, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się informacja i wzory druków dot. zgłoszeń kandydatów w wyborach ławników na kadencję 2024 – 2027.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Gminy Urszulin pokój Nr 3.

Termin Zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 2023 r.