LIV Sesja Rady Gminy Urszulin

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) – na wniosek Wójta, zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 06 lipca 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Urszulin do projektu „Cyfrowy urząd – dostępna administracja gminna i powiatowa” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 2.1. Cyfrowe Lubelskie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Włodawskiego zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku na ścieżkach rowerowych na terenie Gminy Urszulin”.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
6. Zakończenie obrad.