Nabór wniosków w ramach Programu Moja Woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie od dnia 3 sierpnia uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Moja Woda . Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją Jak pobrać i wysłać wniosek w ramach Programu Moja Woda w Portalu Beneficjenta

Jednocześnie informujemy, że pełna dokumentacja dotycząca naboru znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie w zakładce:

https://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Biurze Programu Czyste Powietrze Al. Kraśnicka 31, pok. 302; tel. 81 561 21 57 oraz pod numerami kontaktowymi Biur terenowych wskazanymi w zakładce: Kontakt.