KONKURS – Lokalne Ekoprakrtyki

 

Szanowni Państwo,

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki: różnorodne biologicznie ogródki: retencja wody: proekologiczne miejsce spotkań: wymiana sąsiedzka: warsztaty ekologiczne: naprawy w duchu no-waste: niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.). Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich. Jego uczestnikami mogą zostać np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacia-ekologiczna/ekopraktyki.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie w promowaniu konkursu. W załączeniu przekazujemy pakiet grafik, które mogą zostać wykorzystane w tym celu.

Pokażmy, jak razem dbamy o środowisko w swoim najbliższym otoczeniu!

 

Z wyrazami szacunku

Sergiusz Kieruzel

Dyrektor Departament Edukacji i Komunikacji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska