Zawody wędkarskie „Wędkarz Gminy Urszulin 2012”

Gmina Urszulin i Zarząd Koła Poleskiego Związku Wędkarskiego w Urszulinie organizują zawody wędkarskie o tytuł „Wędkarza Gminy Urszulin 2012”. Zawody przeprowadzone będą w trzech kategoriach wiekowych:

  •  Do ukończenia 10 lat;
  •  Od ukończenia lat 10 do ukończenia lat 16;
  • Po ukończeniu lat 16.

Zawody rozegrane będą w dniu 19 sierpnia 2012 r. o godz.5:30 na zbiorniku wodnym „Wytyczna”(do 35 uczestników ) lub na Kanale Wieprz-Krzna w Sosnowicy(powyżej 35 uczestników).

Chętni proszeni są o zapoznanie się z regulaminem Zawodów dostępnym w UG Urszulin i zapisywanie się u Pani Agnieszki Grzegorczyk-pracownika UG Urszulin pokój nr 19.  Tel. (82) 57 13 216.

ZAPRASZAMY!!!