Kategoria: Sesje Rady Gminy

VII Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że VII Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin, odbędzie się
w dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy OSP w Urszulinie.

czytaj

VI Sesja Rady Gminy Urszulin

W dniu 26 marca 2015 roku odbyła się sesja Rady Gminy Urszulin. W sesji uczestniczyło 15 radnych i 10 sołtysów. Otwarcia obrad dokonali Panowie Piotr Kamela – Przewodniczący Rady Gminy Urszulin i Tomasz Antoniuk – Wójt Gminy Urszulin. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został czytaj

VI Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że VI Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu  26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 9:00 w świetlicy OSP w Urszulinie. czytaj

V Sesja Rady Gminy Urszulin

25 lutego 2015r o godz. 9.00 w świetlicy OSP w Urszulinie odbyła się sesja Rady Gminy Urszulin. W sesji uczestniczyło 15 radnych i 18 sołtysów. Otwarcia obrad dokonali Przewodniczący Rady Gminy Urszulin Pan Piotr Kamela i Wójt Gminy Urszulin Pan Tomasz Antoniuk. Porządek obrad przedstawiony przez czytaj

V Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że V Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin, odbędzie się w dniu 25 lutego 2015r (środa) o godz. 9.00 w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Urszulin.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 9. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor