Kategoria: Sesje Rady Gminy

V Sesja Rady Gminy Urszulin

25 lutego 2015r o godz. 9.00 w świetlicy OSP w Urszulinie odbyła się sesja Rady Gminy Urszulin. W sesji uczestniczyło 15 radnych i 18 sołtysów. Otwarcia obrad dokonali Przewodniczący Rady Gminy Urszulin Pan Piotr Kamela i Wójt Gminy Urszulin Pan Tomasz Antoniuk. Porządek obrad przedstawiony przez czytaj

V Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że V Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin, odbędzie się w dniu 25 lutego 2015r (środa) o godz. 9.00 w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Urszulin.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 9. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Zakończenie obrad.

IV sesja Rady Gminy Urszulin

IV sesja Rady Gminy Urszulin27 stycznia 2015 roku odbyła się sesja Rady Gminy Urszulin. W sesji uczestniczyło 15 radnych i 10 sołtysów. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Urszulin Pan Piotr Kamela oraz Wójt Gminy Urszulin Pan Tomasz Antoniuk. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Następnie omówiono projekty uchwał. czytaj

IV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że IV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się
w dniu  27 stycznia 2015r (wtorek) o godz. 900 w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Urszulin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Polesie” z siedzibą w Cycowie w okresie programowania 2014-2020,
  2. przystąpienia Gminy Urszulin do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”,
  3. w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku Narodowego,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska „Mój Rynek”
   w Urszulinie,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Dyskusja.
 9. Zakończenie obrad.

III Sesja Rady Gminy Urszulin

III_sesjaW dniu 30 grudnia 2014 roku odbyła się sesja Rady Gminy Urszulin. W sesji uczestniczyło 15 radnych i 9 sołtysów. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Urszulin Pan Piotr Kamela oraz Wójt Gminy Urszulin Pan Tomasz Antoniuk. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Następnie omówiono projekty uchwał.

Podczas sesji podjęto czytaj

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor